Last Chance

Les tous derniers produits vite vite !!

Ils sont pour vous !!

Antique vieux rose

- 15 euros - 13,50 euros -

Grace caramel

- 15 euros - 13,50 euros -

Astra Brique

- 15 euros - 13,50 euros -

Fine bague 

- 18 euros - 16,20 euros -

Porte Feuille Sidonie 

- 70 euros - 63 euros -

 

Sac Ilona Palmier

- 25 euros - 22 euros - 

Pince Animaux 

10 euros - 8,5  euros -

Bracelet Ladies 

- 25euros - 22 euros -

Porte monnaie Lune

- 25 euos - 22,50 euros -

Pochette Céline

- 35 euros - 31,50 euros -

Furoshiki de Noël 

- 10 euros ou 8 euros -

Boule de neige 

- 8 euros - 6euros -

Les derniers lots de coton lavable

Coton pois bleu

- 8 euros - 6 euros -

Coton automne bleu

- 8 euros - 6 euros -

Coton Fleuri Bleu marine

- 8 euros - 6 euros -

Coton Rayer Bleu

- 8 euros - 6 euros -

 
 

Coton dépareillé orange 

- 8 euros - 6 euros -

Coton dépareillé jaune

- 8 euros - 6 euros -